Thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm Bowman – Dòng DC

Thiết bị làm mát dầu – Dòng DC

Ví dụ điển hình cho thiết bị làm mát bằng dầu gắn với đường ống tàu thủy với nhiệt độ dầu bên trong từ 80 độ C và nhiệt độ nước biển là 32 độ C.

DG Range Image

Type Maximum sea water flow for end cover type Suitable for gearbox transmitting
A/D

Straight 90°

B/E

Straight 90°

C/F

Straight 90°

NONE
l/min l/min l/min l/min      kW           Hp
DC 50 60 90 120 180       75          100
DC 60 60 90 120 180       120        160
DC 90 60 90 120 180       150        200
DC 120 60 90 120 180       180        240
Model No Size (mm) OD water pipe A / B / C Oil Port

thread (BSPP)

net dry

Weight

 

DC 50 205 x 51 22mm/28mm/32mm 1/2” 0.7
DC 60 240 x 51 22mm/28mm/32mm 1/2” 0.9
DC 90 314 x 51 22mm/28mm/32mm 1/2” 1.1
DC 120 396 x 51 22mm/28mm/32mm 1/2” 1.4

 VỚI ĐẾ CAO SU PHÙ HỢP VỚI DÒNG LÀM MÁT BẰNG NƯỚC MUỐI

 Áp lực dầu tối đa: 25 BAR

Áp lực nước tối đa: 3 BAR

Nhiệt độ làm việc tối đa: 125 độ C

3/8” available on special order

Vật tư chế tạo

Ống: 90/10 hợp kim đồng niken

Tấm: Đồng dùng cho hàng hải

Nắp đế: Cao su

Ống chùm: Đồng