Thiết bị trao đổi nhiệt bằng khí (ACHE)

Thiết kế và sản xuất Thiết bị trao đổi nhiệt bằng khí (ACHE) theo các tiêu chuẩn quốc tế. Dù cho yêu cầu của bạn là cho thiết kế mới, cho thiết kế thay thế, hay cho sản xuất/xây lại, Allied Heat Transfer ứng dụng những thiết kế cơ khí và nhiệt độ tốt nhất với công nghệ trao đổi nhiệt phù hợp nhất để sản xuất Thiết bị trao đổi nhiệt bằng khí tốt nhất. Quy định và Tiêu chuẩn bao gồm AS 1210 ASME VIII AP 661

Thông số sản phẩm

 • ACHE3Khung ngang, dọc, A hoặc V
 • Lựa chọn độ ồn thấp
 • Thiết kế chịu áp lực cao
 • Phiên bản các bộ phận ít tắc nghẽn
 • Vật liệu chống ăn mòn
 • Xây lại các hệ thống đã có
 • Tối ưu hóa vận hành
 • Báo cáo đánh giá vận hành
 • Phân tích sai sót
 • Vệ sinh và sửa chữa song song tại chỗ.
 • Sản xuất nhiều loại lá tản nhiệt, loại đùn, G, L
 • Tiết kiệm
 • Làm lại và cân bằng quạt.
 • Kiểm tra tính phù hợp
 • Chứng chỉ kiểm tra áp lực
 • Cơ sở kiểm tra NATA


Click here to download the product brochure.