Quạt làm mát

Thiết kế – Lắp ráp – Cân chỉnh

  • Bán kính quạt từ 200mm đến 12 mét.
  • Trục quạt điều chỉnh được
  • Trục quạt cố định
  • Vật liệu đa dạng
  • Số lượng cánh quạt tồn kho lớn
  • Thiết kế và lựa chọn nội bộ
  • Cân chỉnh chính xác

Tối ưu hóa cho

  • Lưu lượng khí lớn
  • Tiêu thụ năng lượng thấp
  • Độ ồn thấp.

Click here to download the product brochure.