AI LÀ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI?

Khách hàng của chúng tôi đến từ nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là Hàng Hải, Nhà máy Điện, Thủy Lực, Khí Nén, Lọc Dầu, Nhà máy Hóa Chất, Mỏ, Dầu Khí, Khoan và Công nghiệp.

Thông thường khách hàng của chúng tôi khi có dự án đòi hỏi thiết kế và/hoặc sản xuất một hệ thống trao đổi nhiệt mới, hoặc có quy trình cần cải tiến thiết bị trao đổi nhiệt hiện hữu và bảo trì vì sự thau đổi của quy trình.